Åsdalsveien 57
1167 Oslo

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) består av to representanter fra foreldrene (FAU), to representanter fra eierstyret og to representanter fra de ansatte. SU sin viktigste oppgave er å godkjenne årsplanen. I tillegg er det et viktig fora for samarbeid mellom de ulike gruppene i barnehagen. Styrer har uttalerett men ikke stemmerett. Aktuelle saker som har vært oppe er for eksempel foreldrespørreundersøkelse og ferieavvikling.

For barnehageåret 2022-2023 består SU av følgende personer:

  • Francesca Lønstad Bleken (styret)
  • Frank Øvrebø (styret)
  • Sonja Bergstrøm (FAU)
  • Merete Beckmann (FAU)
  • Maria Tikhonova (ansatt)
  • Barbro Telje (ansatt)


Copyright © 2003 – 2023 Skredder'n barnehage
crossmenu