Samarbeidsutvalget (SU) i Skredder'n barnehage

Samarbeidsutvalget (SU) består av to representanter fra foreldrene (FAU), to representanter fra eierstyret og to representanter fra de ansatte. SU sin viktigste oppgave er å godkjenne årsplanen. I tillegg er det et viktig fora for samarbeid mellom de ulike gruppene i barnehagen. Styrer har uttalerett men ikke stemmerett. Aktuelle saker som har vært oppe er for eksempel foreldrespørreundersøkelse og ferieavvikling.

SU i Skredder'n barnehage består i barnehageåret 2018-2019 av:
Ansatte:
Maria Tikhonova
Magnus Zackariel Fagerhaug
Foreldre:
Trine Bjertnæs
Thanh Nguyen
Eierstyret:
Pontus Bengtsson
Christian Ubøe Møthe

envelope-omap-markerphone