Styret

Skredder'n barnehage eies av foreldrene i form av å være et andelslag og drives i samsvar med Lov om barnehager og dertil fastsatte forskrifter og retningslinjer.

Styret i barnehagen utgjøres av foreldre fra hver av barnehagens fire avdelinger.

For barnehageåret 2019-2020 består styret av følgende personer, med avdelingstilknytning i parentes:

  • Pontus Bengtsson, styreleder (Askeladden)
  • Thomas Fjeldvik Peterson (Kvitebjørn)
  • Anne Bjørg Røtjer (Askeladden)
  • Francesca Lønstad Bleken (Kvitebjørn og Tommeliten)
  • Kristine Holter Abrahamsen (Tommeliten)


crossmenu