Åsdalsveien 57
1167 Oslo

Søke opptak

Opptak

Barnehagen er med på samordnet opptak i samarbeid med Nordstrand bydel. Dette betyr at alle skal søke på samme søknadsskjema som brukes til kommunale barnehager, og skjemaet finner du på sidene til Oslo Kommune, her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-i-oslo/

Du finner Skredder’n barnehage i skjemaet ved å trykke på denne lenken: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-i-oslo/skredder-n-barnehage/

Søknadsfristen for å være med på hovedopptaket er 1. mars. Barnehagen har ellers løpende opptak gjennom året og opptaket foregår gjennom trekning.

Søskenprioritet

Skredder’n barnehage har søskenprioritet, og for at søsken skal få fortrinnsrett her, må barnehagen få skriftlig melding om at dere søker for søsken, med kopi av søknaden som er sendt til bydelen.

Andre skjemaer angående barnehager, kan lastes ned fra Oslo kommunes hjemmesider.

Andre linker:

BarnehagePortalen


Copyright © 2003 – 2024 Skredder'n barnehage
crossmenu