Om Skredder'n barnehage

Skredder'n barnehage startet 11. august 2003 og vi har nå 64 barn mellom 1 og 6 år, og er 16 ansatte, fordelt på fire avdelinger. Småbarnsavdelingene våre heter Veslefrikk og Tommeliten, mens avdelingene for store barn heter Askeladden og Kvitebjørn.

Vi er opptatt av å være mye i fysisk aktivitet, og vi er ute hver dag. Nærmiljøet legger dessuten opp til varierte aktiviteter i skogen og på idrettsbanen, som vi har liggende ved siden av barnehagen. Vi har sykler ute i vårhalvåret og går på ski når (hvis...?) snøen kommer. Når idrettsbanen i vinterhalvåret er blitt til skøytebane benytter vi oss flittig av denne, med skøyter på bena og hjelm på hodet.
Vi er også inne og synger sammen, tegner, maler, spiller spill, leser bøker, bygger med LEGO-klosser, togskinner og mye mer.

Vi er opptatt av at barna skal få trygge relasjoner til andre mennesker, få seg venner og føle tilhørighet i barnehagen. Det krever at vi er voksne som er aktivt lyttende og anerkjennende overfor barna, kan vise omsorg, leker med barna og utfordrer dem når det trengs.

Skredder'n barnehage eies av foreldrene i form av å være et andelslag og drives i samsvar med Lov om barnehager og dertil fastsatte forskrifter og retningslinjer.

crossmenu