Miljø

Her er noen ord om vår miljøsatsing

MILJØFYRTÅRN

Skredder'n barnehage har vært Miljøfyrtårn siden 2015 og vi forsøker så langt det lar seg gjøre å ta med barna i den satsingen vi har på miljø og bærekraft. Barna tar aktivt del i kildesortering, vi gjenbruker ulike materialer, handler flere økologiske varer og bruker flere miljøsertifiserte leverandører.

Våre miljørapporter tilgjengeliggjøres ved forespørsel fra allmennheten, kunder eller leverandører.

BARNEHAGEN HAR EN LITEN KJØKKENHAGE

Ved å bli kjent med hvordan vi dyrker egne grønnsaker får barna en forståelse for matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk.
envelope-omap-markerphone