Lenker

Her finner du aktuelle og nyttige barn- og barnehagerelaterte lenker.

MyKid - Barnehagens portal for informasjon og bilder.

Lovdata - Lovverket barnehager skal forholde seg til.

Rammeplan for barnehager - Barnehagens viktigste overordnede dokument.

(Listen er under utarbeiding og vil vokse!)


crossmenu