Åsdalsveien 57
1167 Oslo

Lenker

Aktuelle og nyttige barn- og barnehagerelaterte lenker

MyKid – Barnehagens portal for informasjon og bilder.

Lovdata – Lovverket barnehager skal forholde seg til.

Rammeplan for barnehager – Barnehagens viktigste overordnede dokument.

PBL Mentor – HMS-systemet vi benytter.


Copyright © 2003 – 2024 Skredder'n barnehage
crossmenu