Åsdalsveien 57
1167 Oslo

Lenker

Aktuelle og nyttige barn- og barnehagerelaterte lenker

MyKid - Barnehagens portal for informasjon og bilder.

Lovdata - Lovverket barnehager skal forholde seg til.

Rammeplan for barnehager - Barnehagens viktigste overordnede dokument.

PBL Mentor - HMS-systemet vi benytter.


Copyright © 2003 – 2023 Skredder'n barnehage
crossmenu