Åsdalsveien 57
1167 Oslo

HMS

Helse-, miljø- og sikkerhet i Skredder'n barnehage

HMS-arbeidet i Skredder’n barnehage omfatter alt som gjøres i barnehagen for å unngå ulykker og ivareta barn og ansattes helse, miljø og sikkerhet best mulig.

Å jobbe med HMS i barnehagen er omfattende. Dette fordi det stilles krav til HMS-arbeid både for barn og ansatte, slik at vi må ha et tosidig system. Alle barnehager er pålagt å ha et internkontrollsystem for ivaretakelse og kvalitetssikring av HMS-arbeidet for barn og ansatte. I Skredder’n barnehage benytter vi HMS-systemet PBL Mentor HMS.

Bedriftshelsetjeneste

På grunn av et høyt sykefravær i sektoren, er alle barnehager pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten er en rådgivende og fagkyndig aktør som skal bistå barnehagen med å jobbe forebyggende innenfor alt som omhandler helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Skredder’n barnehage er tilknyttet PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, som er landets eneste bedriftshelsetjeneste som er skreddersydd for barnehager.


Copyright © 2003 – 2024 Skredder'n barnehage
crossmenu