FAU

FAU er representanter fra foreldregruppa som har ansvar for ulike arrangementer. Dette er primært juletrefest og sommerfest. FAU blir valgt på foreldremøtet.

For barnehageåret 2019-2020 er følgende foreldre å finne i FAU, med avdelingstilknytning i parentes:

  • Tina Buer (Askeladden)
  • Thanh Nguyen (Kvitebjørn og Askeladden)
  • Anett Skjønneborg (Tommeliten)
  • Trine Bjertnæs (Askeladden)
  • Geir Bjønnstu Holthe (Veslefrikk og Askeladden)
  • Birgit Scholtholt (Veslefrikk)

crossmenu