Åsdalsveien 57
1167 Oslo

Askeladden

Askeladden har i barnehageåret 2021-2022 21 barn mellom 3 og 6 år og 3 ansatte, to pedagoger og en barne- og ungdomsarbeider, samt enkelte dager med en fjerde ansatt på plass. Vennskap og trygghet er i fokus hos oss. Gjennom ulike aktiviteter skal barna få positive erfaringer.

Vi har delt avdelingen i tre grupper. Når vi går turer, rullerer vi hvilke to grupper som er sammen. Gruppen som da er igjen i barnehagen har et tilrettelagt opplegg, gjerne i forbindelse med et tema vi jobber med.

Også i andre sammenhenger deler vi oss i mindre grupper, f.eks. basert på barnas interesser, alder, ferdigheter el.l. Det gir den fordelen at vi bedre kan tilpasse opplegget til det enkelte barn og legger til rette for bedre kontakt mellom hvert barn og voksen.

Copyright © 2003 – 2024 Skredder'n barnehage
crossmenu