Åsdalsveien 57
1167 Oslo

Våre avdelinger

I Skredder'n barnehage har vi fire avdelinger, to for de yngste barna og to for de eldste. Her kan du lese litt mer om samarbeidet mellom avdelingene.

FIRE AVDELINGER

Avdelingene våre har hentet navn fra kjente eventyr. Småbarnsavdelingene, for barn i alderen 1-3 år, er Tommeliten og Veslefrikk, mens Kvitebjørn og Askeladden er avdelingene for de eldste barna, i alderen 3-6 år. Vanligvis skifter barna fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling sommeren det året de fyller 3 år. Unntaksvis skifter noen avdeling tidligere eller senere, dette samarbeider vi med foreldrene om der det kan være aktuelt.

OVERGANG FRA SMÅBARN TIL STORBARN

Vi ønsker at overgangen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling skal være god for barna (og for foreldrene), og bruker tiden fra Påsken til sommerferien til tilvenningsdager for barna som skal skifte avdeling. Minst én dag i uka er de eldste barna fra Tommeliten på besøk på Kvitebjørn, mens de eldste barna fra Veslefrikk besøker Askeladden. Da er barna med på samlingsstund, lek, turer, måltider og andre hverdagsaktiviteter.

AVDELINGSMØTER

Personalet i barnehagen er nødt til å ha møter for å planlegge til både hverdag og fest. Den løsningen som fungerer best for oss er at hver avdeling har møte annenhver uke i halvannen time. Det vil si at Kvitebjørn og Askeladden bytter på å ha møte, mens Tommeliten og Veslefrikk gjør det samme. 

Avdelingen som ikke har møte har ansvar for barna til sin respektive "samarbeidsavdeling". For at dette skal fungere forsøker vi i personalet så langt det lar seg gjøre å bli kjent med barn på de andre avdelingene, så de skal oppleve trygghet også med de i personalet som de ikke kjenner best. Ved behov må vi selvsagt gjøre justeringer, som for eksempel at én voksen går fra møtet for å være med barna.
Copyright © 2003 – 2024 Skredder'n barnehage
crossmenu