Skredder'n barnehage

Kort om oss

Skredder'n barnehage åpnet 11. august 2003 og vi har nå 64 barn mellom 1 og 6 år, og er 16 ansatte, fordelt på fire avdelinger. 

TRYGGHET

Vi er opptatt av at barna skal få trygge relasjoner til andre mennesker, få seg venner og føle tilhørighet i barnehagen. Det krever at vi er voksne som er aktivt lyttende og anerkjennende overfor barna, kan vise omsorg, leker med barna og utfordrer dem når det trengs.

LIVET ER BEST UTE

Vi er opptatt av å være mye i fysisk aktivitet, og vi er ute hver dag. Nærmiljøet legger dessuten opp til varierte aktiviteter i skogen og på idrettsbanen, som vi har liggende ved siden av barnehagen. Vi har sykler ute i vårhalvåret og går på ski når (hvis...?) snøen kommer. Når idrettsbanen i vinterhalvåret er blitt til skøytebane benytter vi oss flittig av denne, med skøyter på bena og hjelm på hodet.

DRIFTEN

Småbarnsavdelingene våre heter Veslefrikk og Tommeliten, mens avdelingene for store barn heter Askeladden og Kvitebjørn.

Skredder'n barnehage eies av foreldrene i form av å være et andelslag og drives i samsvar med Lov om barnehager og dertil fastsatte forskrifter og retningslinjer.

OPPTAK

Barnehagen er med på samordnet opptak i samarbeid med Nordstrand bydel. Dette betyr at alle skal søke på samme søknadsskjema som brukes til kommunale barnehager, og skjemaet finner du på sidene til Oslo Kommune, her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-i-oslo/

Du finner Skredder'n barnehage i skjemaet ved å trykke på denne lenken: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-i-oslo/skredder-n-barnehage/

Søknadsfristen for å være med på hovedopptaket er 1. mars. Barnehagen har ellers løpende opptak gjennom året og opptaket foregår gjennom trekning.

SØSKENPRIORITET

Skredder'n barnehage har søskenprioritet, og for at søsken skal få fortrinnsrett her, må barnehagen få skriftlig melding om at dere søker for søsken, med kopi av søknaden som er sendt til bydelen.

Andre skjemaer angående barnehager, kan lastes ned fra Oslo kommunes hjemmesider.

Våre avdelinger

Vi har fire avdelinger i Skredder'n barnehage. Tommeliten og Veslefrikk for barn i alder 1-3 og Askeladden og Kvitebjørn for barn i alderen 3-6. Nedenfor kan du lese mer om hver enkelt avdeling.
envelope-omap-markerphone