Åsdalsveien 57
1167 Oslo

Lyst til å besøke oss?

Vi viser deg gjerne barnehagen vår, og det er bare å ta kontakt og avtale tid for hyggelig prat og omvisning.
Skredder'n barnehage ligger flott til ved fotball- og skøytebanen Skredderjordet på Ljan i bydel Nordstrand. Barnehagen har lett atkomst til naturområder, sjø, skog og mark og til byen. I barnehagens nærmiljø ligger også butikker, kirke, brannstasjon, bibliotek, tog, buss og mer som vi benytter.
Vi er en barnehage med 64 barn fordelt på 4 avdelinger. To avdelinger med 12 barn fra 1-3 år, med 4 ansatte på hver avdeling, samt to avdelinger med 20 barn mellom 3 og 6 år, og tre/fire ansatte på hver avdeling. I tillegg har vi en husvikar i 60% stilling og en kjøkkenmedarbeider i en 50% stilling. På hver avdeling er det to barnehagelærere.
Barnehagen eies av foreldrene (samvirkelag) og drives i samsvar med "Lov om barnehager" og dertil fastsatte forskrifter og retningslinjer, "Rammeplanen for barnehager", vedtekter i Skredder'n barnehage og årsplan for barnehagen.
Les årsplanen

Kort om oss

Skredder'n barnehage åpnet 11. august 2003 og vi har nå 64 barn mellom 1 og 6 år, og er 16 ansatte, fordelt på fire avdelinger. 

Trygghet

Barna i Skredder'n barnehage skal få gode og trygge relasjoner til andre, få venner og oppleve tilhørighet i barnegruppa. Det krever at vi er voksne som er aktivt lyttende og anerkjennende overfor barna, vi er omsorgsfulle, leker med barna og utfordrer hvert enkelt barn ut fra deres forutsetninger.

Livet er best ute

Vi er mye i fysisk aktivitet og vi er ute hver dag. Nærmiljøet legger dessuten opp til varierte aktiviteter i skogen og på idrettsbanen, som vi har liggende ved siden av barnehagen. Vi har sykler ute i vårhalvåret og går på ski når (hvis...?) snøen kommer. Når idrettsbanen i vinterhalvåret er blitt til skøytebane benytter vi oss flittig av denne, med skøyter på bena og hjelm på hodet.

Driften

Skredder'n barnehage eies av foreldrene i form av å være et andelslag og drives i samsvar med Lov om barnehager og dertil fastsatte forskrifter og retningslinjer.

Småbarnsavdelingene våre heter Veslefrikk og Tommeliten, mens avdelingene for store barn heter Askeladden og Kvitebjørn.

Våge! Ville! Vokse!

Barnehagefakta fra Utdanningsdirektoratet

Tallene fra Foreldreundersøkelsen er per 20.12.2023 og ble oppdatert 15.02.2024.
Tallene fra Basil er per 15.12.2023 og ble oppdatert 15.02.2024.
Barnehagefakta oppdateres med nye tall i februar 2025.

Opptak

Barnehagen er med på samordnet opptak i samarbeid med Nordstrand bydel. Dette betyr at alle skal søke på samme søknadsskjema som brukes til kommunale barnehager, og skjemaet finner du på sidene til Oslo Kommune, her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-i-oslo/

Du finner Skredder'n barnehage i skjemaet ved å trykke på denne lenken: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-i-oslo/skredder-n-barnehage/

Søknadsfristen for å være med på hovedopptaket er 1. mars. Barnehagen har ellers løpende opptak gjennom året og opptaket foregår gjennom trekning.

Søskenprioritet

Skredder'n barnehage har søskenprioritet, og for at søsken skal få fortrinnsrett her, må barnehagen få skriftlig melding om at dere søker for søsken, med kopi av søknaden som er sendt til bydelen.

Andre skjemaer angående barnehager, kan lastes ned fra Oslo kommunes hjemmesider.

Her er vi

Skredder'n barnehage ligger i nærheten av Ljan togstasjon, Ljabru trikkeholdeplass og bussholdeplassene Knud Øyens vei og Ingiers vei.

Våre avdelinger

Vi har fire avdelinger i Skredder'n barnehage. Tommeliten og Veslefrikk for barn i alder 1-3 og Askeladden og Kvitebjørn for barn i alderen 3-6. Nedenfor kan du lese mer om hver enkelt avdeling.
Copyright © 2003 – 2024 Skredder'n barnehage
crossmenu